Serveis Jurídics

serveis jurídics

Serveis Jurídics

Serveis jurídics integrals

T’oferim una àmplia gamma de serveis jurídics per satisfer les teves necessitats legals. Des de reclamacions de deutes a morosos fins a tràmits d’herències i assessorament fiscal, cobrim un ampli ventall d’àmbits legals.

Compta amb el nostre equip d’advocats especialitzats en diferents àmbits del dret per a una assistència professional i eficient en les teves qüestions legals.

Dret civil i processal
· Reclamacions de deutes a morosos.

· Demandes judicials de reclamació de
quantitat

· Contractes civils (arrendaments, compra-
venda, préstecs, etc.)

· Dret immobiliari (reclamati de plusvàlues
municipal, compra-vendes, etc.)
Dret administratiu
· Autoritzacions administratives

· Reclamacions patrimonials de l'Administració

· Recursos administratius davant l'Administració

· Actuacions davant la jurisdicció Contenciós-Administrativa
Dret tributari
· Assessorament fiscal i tributari

· Planificació fiscal d'operacions (d'empreses, patrimonis familiars, etc.)

· Presentació d'impostos

· Recursos davant l'administració tributaria

· Reclamacions al T.E.A.R.

· Actuacions davant la jurisdicció contenció-administrativa
Dret de família
· Tramitació de separacions i divorcis, contenciosos i de mutu Acord.

· Tramitació de modificació de mesures establertes a la sentència de divorci
Dret mercantil i concursal
· Constitució i altres acords de societats mercantils (Estatuts, acords, juntes, etc.)

· Contractes mercantils (agència, distribució, etc.)

· Associacions i fundacions

· Concursos de creditors
Dret bancari
· Tràmits extrajudicial i judicial de reclamaciones de cláusulas solo.

· Reclamació de despejes hipotecàries

· Tramitació de dació en pagament.
Dret laboral
· Transaccions empresarials.

· Reestructuracions de plantilla i contractacions

· Seguretat Social

· Intervenció davant la jurisdicció social
Dret de successions
· Assessorament en testaments

· Tramitació d'herències

· Sol·licitud de certificats d'últimes voluntats

· Assessorament fiscal en transmissions mortis causa.

Necessites més informació?

Bertral Assessors

Economitza temps i diners amb els nostres serveis d’assessoria integral

Troba’ns a

Carrer de Nemesi Valls, 25, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, España