Política de privacitat

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

namastech en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para realizar el tratamiento son:

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Bertral, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte posades a la seva disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat de l’obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Av. de Josep Tarradellas, 38, 08029 BARCELONA

Adreça electrònica: info@bertral.org

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’emplenament dels camps assenyalats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud per part del prestador, essent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es sol·licitarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’Usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

De conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives del Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) pel que fa al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD), mitjançant els quals són tractades de manera lícita, leial i transparent en relació amb l’interessat, així com adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives adequades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris, i els ha facilitat la informació adequada per exercir aquests drets.