Avís Legal

1. Condicions generals:

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web http://www.bertral.org/ (d’ara endavant lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI). S’entendrà que l’accés o la simple utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió del mateix a totes les condicions que bertral tingui publicades en aquell moment al web. S’informa als usuaris que bertral respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les seves dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, l’ús indegut, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades.

2. Títol

El titular d’aquest lloc web és:

BERTRAL ASSESSORS, S.L, amb domicili comercial a C/. Nemesi Valls, núm. 25
(08210) Barberà del Vallès, amb CIF B58581521, telèfon de contacte 937190011 i adreça de correu electrònic bertral@bertral.org

3. Objecte

L’objectiu d’aquest lloc és informar de l’activitat i serveis que desenvolupa i ofereix bertral.

4.Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial:

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, fitxers de programari, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas l’accés per part de tercers a dit lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queden prohibits la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular. L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita

Lamentem la confusió anterior. A continuació us proporcionem una traducció de les condicions generals respectant el format original:

5. Accés:

Els usuaris podran accedir al lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, bertral es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web als usuaris que no disposin de les credencials adequades. Aquestes credencials (nom d’usuari i contrasenya) són facilitades per bertral als seus clients o als usuaris que ho sol·licitin expressament, amb l’objectiu d’accedir a informació específica per a aquest grup d’usuaris. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no s’autoritza la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret.

6. Responsabilitat i obligacions:

6.1. Responsabilitat pel contingut:

El contingut d’aquest lloc web té caràcter general, amb una finalitat i efectes exclusivament informatius sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial. bertral s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió presa per l’usuari del lloc web. bertral rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l’empresa o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, així com la responsabilitat que es derivi de la mal ús dels continguts. Igualment, en relació amb els continguts, bertral es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

6.2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links):

Els enllaços introduïts en aquest lloc web tenen caràcter merament informatiu i, per tant, bertral no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, bertral declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a les pàgines d’enllaç. Aquests enllaços a altres pàgines, així com als productes o serveis que ofereixen, no implica cap suport, patrocini o recomanació per part de bertral.

6.3. Responsabilitat en el cas que aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina:

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines amb destinació al lloc de bertral, caldrà ajustar-se a les següents estipulacions: Caldrà sol·licitar autorització prèvia per a la realització de l’enllaç i aquesta autorització ha de

constar expressament.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dirigir l’usuari a l’adreça mateixa debertral i ha de cobrir completament tota l’amplada de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte amb l’autorització expressa i per escrit de bertral, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera el lloc web de bertral, incloent-lo com a part de la seva pròpia pàgina web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del web.

No s’haurà de proporcionar cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de bertral.

Si es vol fer constar algun signe distintiu debertral, com ara marques, logotips i denominació, caldrà obtenir l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o el bon nom de bertral.

Queda prohibit, excepte autorització expressa de bertral, utilitzar elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de bertral com a paraula clau (“metatags” o “metanoms”) per a la cerca de llocs web a través de cercadors. bertral no assumeix cap tipus de responsabilitat per cap aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

6.4. Responsabilitat en aspectes tècnics:

bertral farà tot el possible per proporcionar un servei estable i durador, però en cap cas garanteix la continuïtat del funcionament ni l’operativitat i disponibilitat del lloc web per causes alienes a la seva responsabilitat. bertral no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys als sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web. Per aquest motiu, en cap cas es compensarà pels possibles problemes deguts al mal funcionament del sistema.

6.5. Obligacions dels usuaris:

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que bertral pugui patir com a conseqüència de l’incompliment, per part seva, de qualsevol de les obligacions establertes en aquesta nota legal. L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se bertral el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses i de rescindir el contracte d’assegurança sol·licitat, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari no podrà utilitzar aquest servei

per a transmetre cap mena de material il·legal, amenaçador, difamatori o cap altre tipus de material considerat ofensiu. De la mateixa manera, no podrà fer un ús incorrecte dels continguts de bertral, utilitzant-los amb finalitats diferents de les previstes, reproduint-los, modificant-los o transformant-los. Qualsevol informació obtinguda al lloc de bertral i mostrada en una pàgina externa haurà de mostrar-se indicant adequadament la font, és a dir, el nom del lloc i l’enllaç o la pàgina d’on s’ha obtingut la informació. Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que, en cada moment, estableixi bertral sobre l’ús del lloc. A aquests efectes, bertral es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

7. Durada i modificació:

bertral tindrà dret a modificar unilateralment els termes i condicions estipulats aquí, de forma total o parcial. Qualsevol canvi es mostrarà i es posarà en coneixement dels usuaris de la mateixa manera que es troben en aquesta nota legal. La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades total o parcialment per bertral. bertral podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà destruir qualsevol informació sobre bertral que tingui en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per la mateixa. bertral no tindrà cap obligació de mantenir cap contingut ni de reenviar cap missatge no llegit o no enviat ni a l’usuari ni a un tercer.

8. Legislació i jurisdicció:

Aquestes condicions d’ús estan regides per la legislació espanyola. Les condicions que apareixen en aquest lloc web estan sotmeses en tot cas a les Lleis i Tribunals espanyols. En cas de controvèrsies entre l’usuari i bertral, les parts expressament pacten i acorden, pel que fa a la prestació del servei, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sotmetre’s als Tribunals i Jutjats de Barcelona (Espanya).