BERTRAL ASSESSORS

Tfn. 93.719.00.11


ASSESSORIA D'EMPRESES: En els ambits:


LABORAL:

     - Confecció de nomines

     - Liquidació mensual d'Assegurances Socials

     - Liquidacions trimestral de retencions d'IRPF

     - Contractes de treball

     - Certificats d'empresa

     - Liquidacions i quitances


FISCAL:

     - Declaracions de Renda

     - Declaracions d'import sobre societats

     - Declaracions d'IVA

     - Declaracions informatives i resums anuals


COMPTABILITAT:

      - Confecció de la comptabilitat

     - Instal·lació de software comptable

     - Registre de factures en excel

     - Anàlisi de la situació financiera

     - Reunions périodiques amb la direcció de l'empresa